Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W poniższej analizie sformułowanie “nasz region” interpretujemy jako województwo pomorskie, natomiast przez “nowotwory” rozumiemy nowotwory złośliwe. W swojej wypowiedzi, Jacek Hołubowski mówi o zachorowalności i umieralności na nowotwory. W analizie skupiamy się na pierwszej jej części, traktującej o zachorowalności. Pomijamy stwierdzenie, że wspomniany stan rzeczy “nie jest dziełem przypadku” ze względu na jego ocenny charakter i podzielone zdania ekspertów w tej sprawie. Przedmiotem weryfikacji jest zatem twierdzenie, że na Pomorzu odnotowuje się najwyższy poziom zachorowalności na nowotwory złośliwe, co uznajemy za naturalną interpretację wypowiedzi kandydata.

Kwestia wysokiej zachorowalności na nowotwory wśród mieszkańców Pomorza była wielokrotnie podnoszona przez lokalne i krajowe media. W 2007 roku portal naszemiasto.pl pisał o wysokiej i rosnącej zapadalności na raka w Gdańsku oraz o możliwych przyczynach tego stanu rzeczy. Według prezesa Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w 2012 roku województwo pomorskie odnotowało najwyższy współczynnik zachorowalności na nowotwory złośliwe w całym kraju.

W 2015 roku, lokalna Gazeta Wyborcza alarmowała, że zachorowalność na Pomorzu jest “na jednym z najwyższych poziomów w Polsce”. Autorka artykułu przywoływała wypowiedź dr Joanny Wójcik-Tomaszewskiej z Pomorskiego Biura Rejestracji-Nowotworów, według której Biuro wykonywało analizy zachorowalności w regionie według powiatu, jednak nie wykazały one żadnej prawidłowości.

Najnowsze publicznie dostępne dane dotyczące zachorowalności na nowotwory złośliwe według regionu można znaleźć w raporcie Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. W celu dokonania miarodajnego porównania zachorowalności w różnych województwach, należy spojrzeć na liczbę zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców – unikamy wtedy przekłamań związanych z różnicami w liczbie mieszkańców województw.

W 2014 roku na Pomorzu odnotowano 434,5 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców (str. 68). Więcej odnotowano na Dolnym Śląsku (445,5), w Kujawsko-pomorskiem (457,9), Łódzkiem (450,4), Opolskiem (453,9), Podkarpackiem (436,7) i Świętokrzyskiem (436,5). Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe na 100 tys. mieszkańców dla całej Polski wyniosła 405,7.

Jak podaje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, dane z lat 1999-2013 pokazują dużą zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. W porównaniu do innych województw, stosunkowo dużo jest na Pomorzu zachorowań na nowotwory płuc, jelita grubego i odbytnicy, a w przypadku mężczyzn – na nowotwory gruczołu krokowego. OPEN nie podaje jednak szczegółowego rankingu województw.

Prawdą jest, że na przestrzeni ostatnich lat na Pomorzu odnotowywano jeden z najwyższych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce. Należy również przyznać kandydatowi ruchu Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, że są w Gdańsku miejsca i przedsiębiorstwa potencjalnie stwarzające zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, choć ich wpływ na ogólną zapadalność na nowotwory nie został udowodniony. Nie jest jednak uprawnionym stwierdzenie, że poziom zachorowalności na raka jest jednoznacznie najwyższy w całym kraju. W innych województwach odnotowywano równie wysokie i wyższe współczynniki.

Share The Facts
Jacek Hołubowski
Kandydat na prezydenta Gdańska


Nie jest dziełem przypadku, że to nasz region ma najwyższy poziom zachorowalności (…) na nowotwory.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.