Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2016 roku na zlecenie miasta Gdańska firma Via Vistula przeprowadziła Gdańskie Badania Ruchu. Według raportu z Badań (str. 9) w 2016 roku udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych wyniósł 32,1%. Dla porównania (str. 34), podobne badanie przeprowadzone w 2009 roku wykazało udział transportu zbiorowego na poziomie 37,5%. Jarosław Wałęsa użył dopuszczalnego zaokrąglenia, a jego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Badania ruchu z 2016 roku pokazały, że udział komunikacji zbiorowej spadł z 38 proc. w 2009 r. do 32 proc. w 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.