Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia 2017, w 2018 roku dochody budżetu Miasta Gdańska wyniosą 3,13 miliarda złotych. Wydatki budżetu miasta zostały natomiast ustalone na poziomie 3,36 miliarda złotych. Deficyt budżetowy przewidziany jest na około 225 milionów złotych.

Podczas debaty nad uchwałą budżetową, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska, Piotr Borawski, zaznaczył, że po raz pierwszy w historii budżet miasta przekroczył trzy miliardy złotych.

W świetle dostępnych informacji, wypowiedź profesora Andrzeja Ceynowy należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


[Gdańsk dysponuje] budżetem, który przekracza 3 miliardy w tym roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.