Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podstawą prawną regulującą kwestię inicjatywy uchwałodawczej reguluje Statut Miasta Gdańska, uchwalony przez Radę Miasta 26 sierpnia 2010 r. Zgodnie z paragrafem 43 Statutu Miasta Gdańska inicjatywę uchwałodawczą mają:

  • Prezydent
  • Komisje
  • Kluby radnych
  • co najmniej 7 Radnych
  • co najmniej 2000 mieszkańców Gdańska posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

Ze Statutu wprost wynika, że projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 2 tysięcy mieszkańców – wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


[2730 podpisów] to więcej niż wymagane prawnie minimum, które wynosi 2 tys. osób.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.