Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Weryfikacja tej wypowiedzi jest o tyle problematyczna, że wśród dostępnych w internecie źródeł nie sposób znaleźć oficjalnych dokumentów potwierdzających lub podważających przywoływane liczby.

Jak podaje oficjalny portal Miasta Gdańska, reforma edukacji pochłonie 37 milionów złotych. Na tę kwotę składać się mają między innymi koszty administracyjne i osobowe, a także koszty remontów wymaganych, by przystosować szkoły do funkcjonowania w nowym trybie. Taką samą kwotę – 37 milionów złotych – podaje Związek Miast Polskich. Padła ona również podczas specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Pawła Adamowicza i jego wiceprezydenta ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka.

Chociaż 40 milionów złotych nieco rozmija się z podawaną przez administrację miejską kwotą 37 mln, tę pierwszą można uznać za dopuszczalne zaokrąglenie.

Nie jest natomiast uprawnionym stwierdzenie, że reforma edukacji “kosztowała” Gdańsk 40 milionów złotych, sugerująca, że cały ten koszt został już przez miasto poniesiony. 37 milionów – jak wspomniano między innymi na konferencji prasowej samego prezydenta – to szacowany koszt wprowadzania reformy w latach 2017-2019.

Wszystkie znalezione przez nas źródła odnoszące się do wypowiedzi Pawła Adamowicza to teksty publicystyczne i konferencja samego prezydenta, dlatego zwróciliśmy się też do Urzędu Miejskiego w trybie dostępu do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie odpowiednich danych.

Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, kwota, którą Miasto Gdańsk musiało wydać na odprawy dla nauczycieli i inwestycje infrastrukturalne podjęte w związku z reformą oświatową, wyniosła nieco ponad 30 mln złotych, na co złożyło się:

  • 7 181 300 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
  • 287 064 zł na odprawy dla nauczycieli
  • 22 680 743,35 zł na roboty budowlane.

Ponieważ liczba ta jest znacznie niższa niż ta podana przez Pawłą Adamowicza, musimy zmienić kwalifikację jego wypowiedzi na fałsz.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Tak zwana reforma edukacji kosztowała Gdańsk, bagatela, ponad 40 mln zł.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.