Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

23.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Rankingi miast według czystości powietrza są przygotowywane w oparciu o dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na dedykowanej podstronie internetowej GIOŚ można śledzić bieżące dane pomiarowe.

W 2016 roku organizacja Polski Alarm Smogowy opublikowała ranking miast według czystości powietrza w oparciu o dane Państwowego Monitoringu Środowiska. Gdańsk znalazł się w nim na 10 miejscu i został wyprzedzony między innymi przez Gdynię, Zamość, Suwałki czy Słupsk, który jako jedyny spełniał normy jakości powietrza. Choć powietrze w Gdańsku jest – na tle całego kraju – bardzo czyste, fałszem jest stwierdzenie, że jest ono najczystsze ze wszystkich miast Polski.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Musimy stawiać na czyste środowisko, na czyste powietrze – na szczęście ono jest najczystsze chyba ze wszystkich miast Polski.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.