Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

23.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Andrzej Ceynowa, były rektor Uniwersytetu Gdańskiego, często podkreśla, jak ważna dla miasta jest edukacja. Podczas debaty podkreślił, że spośród wszystkich miast z uczelniami wyższymi, których – jak stwierdził – jest 130, Gdańsk jest jednym z tych, które najskuteczniej przyciągają studentów i zachęcają absolwentów do pozostania w mieście.

Rządowy portal “Wybierz studia” aktualizowany w oparciu o cztery źródła uwzględnia 391 uczelni na terenie całego kraju. Rządowy system informatyczny POL-on zawiera informacje o 396 uczelniach publicznych i niepublicznych.  Raport GUS na temat polskich szkół wyższych w roku akademickim 2016/17 (najbardziej aktualny szczegółowy raport) wspomina o 390 szkołach. Wszystkie liczby są odległe od tej podanej przez profesora Ceynowę, zatem jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Szkół wyższych w Polsce jest około 130.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.