Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

23.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zarzuty o niedostateczne wspieranie szkolnictwa zawodowego i zgodne deklaracje wszystkich kandydatów co do potrzeby promowania edukacji zawodowej, Paweł Adamowicz wspomniał o funkcjonujących już inicjatywach, między innymi o Pomorskiej Szkole Rzemiosł.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Pomorskich Szkół Rzemiosł, nota bene mieszczących się przy ulicy Sobieskiego 90, rozpoczęły one kształcenie w roku szkolnym 2008/09 – 10 lat temu. Zgodnie ze statutami wchodzących w skład zespołu szkół Technikum nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych organem prowadzącym szkoły jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców, a szkoły są publiczne i podlegają lokalnemu kuratorowi oświaty. Wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Od 10 lat na ulicy Sobieskiego Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzi szkołę – Pomorską Szkołę Rzemiosł. Jest wprost odpowiedzialna za dobór zawodów, kształcenie. Zresztą jest to szkoła – dodam – publiczna, bezpłatna.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.