Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

23.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jednym z wątków poruszonych w Gdańskiej Debacie Gospodarczej była kwestia inwestycji realizowanych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Jako przykład sukcesu miasta w tej dziedzinie, Paweł Adamowicz przywołał dużą inwestycję budowlaną w północnej części Wyspy Spichrzów.

9 marca 2017 portal miejski informował o wmurowaniu aktu erekcyjnego pod inwestycję realizowaną w partnerstwie publiczno-prywatnym na północnym cyplu Wyspy Spichrzów. Inwestycja zakłada między innymi wybudowanie hotelu, nowych budynków mieszkalnych i usługowych, a także przebudowę niektórych ulic i mostów. Partnerem prywatnym Miasta Gdańska zostało konsorcjum Granaria Development Gdańsk, w skład którego – jak można przeczytać na jego stronie internetowej – wchodzi polski oddział belgijskiego dewelopera Immobel i polska spółka budowlana Multibud z siedzibą w Warszawie.

Streszczenie założeń projektu można znaleźć w rządowym serwisie dedykowanym partnerstwom publiczno-prywatnym, natomiast cała umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dla “zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” została udostępniona przez Urząd Miasta w Internecie na prośbę osoby zwracającej się do władz miejskich w trybie dostępu do informacji publicznej.

Wartość umowy wynosi 400 mln złotych, a okres jej obowiązywania to lata 2015-2032. W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane.

W świetle dostępnych danych wypowiedź Pawła Adamowicza o partnerstwie publiczno-prywatnym, w którym biorą udział prywatni inwestorzy z Warszawy i Belgii, uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Proszę pojechać na wyspę północną Wyspy Spichrzów. To jest partnerstwo publiczno-prywatne między partnerem z Belgii, partnerem z Warszawy i Miastem Gdańsk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.