Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

23.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jedno z pytań, które zadano kandydatom podczas debaty dotyczyło dalszego rozwijania integracji metropolitalnej. W tym kontekście, prezydent Gdańska wspomniał o istniejącej organizacji zrzeszającej pomorskie gminy i powiaty. Przyjmujemy, że kiedy Paweł Adamowicz mówi o metropolii, ma na myśli stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdynia-Gdańsk-Sopot.

Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej stowarzyszenia, powstało ono w 2011 roku z inicjatywy Pawła Adamowicza. Skupia 57 samorządów – 8 powiatów, 21 miast i 28 innych gmin. Prawdą jest zatem stwierdzenie, że metropolia skupia ponad 50 członków, ale nieścisłością jest stwierdzenie, że są to gminy, bo w skład stowarzyszenia wchodzą również powiaty. Samych gmin jest w OMG-G-S 49.

Wspólne zamówienia publiczne w ramach OMG-G-S realizowane są od 2012 roku, kiedy po raz pierwszy pilotażowa grupa członków stowarzyszenia ogłosiła przetarg na energię elektryczną.

16 kwietnia 2018 przedstawiciele władz podmiotów zrzeszonych w OMG-G-S spotkali się, by podpisać kolejną już deklarację o wspólnych zakupach w 2018 roku. Przy tej okazji Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ogłosił, że szacowane oszczędności z tytułu dokonywania wspólnych zamówień publicznych od 2012 roku wyniosły łącznie 100 mln złotych. Jest to dwa razy mniej niż podawane przez Pawła Adamowicza 200 mln złotych, więc jego wypowiedź kwalifikujemy jako fałsz.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Co roku robimy wspólne przetargi – wszystkie gminy-członkowie metropolii, ich już jest ponad 50 – na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Same oszczędności już wynoszą prawie 200 mln złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.