Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiadając się na temat możliwości wprowadzenia zintegrowanego biletu trójmiejskiej komunikacji miejskiej podczas jednej z debat wyborczych, Paweł Adamowicz wskazał, że największą trudnością jest włączenie do takiego projektu Szybkiej Kolei Miejskiej, która nie jest własnością miasta, a Polskich Kolei Państwowych.

Informacje o strukturze własnościowej, nomen omen, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o. o. można znaleźć w jej biuletynie informacji publicznej. Większościowym udziałowcem trójmiejskiej SKMki jest PKP, posiadająca 67,9% udziałów. Pozostałymi udziałowcami są Województwo Pomorskie (10,4%), Gmina Miasta Gdańsk (12,8%), Gmina Miasta Sopot (2,1%), Gmina Miasta Gdyni (5,4%), Gmina Miejska Pruszcz Gdański (1,2%) i Gmina Miejska Rumia (0,2%). Posiadanie większościowego pakietu udziałów przez PKP uprawnia, szczególnie w kontekście podejmowania strategicznych decyzji spółki, do określenia SKM jako własności PKP. Wypowiedź Pawła Adamowicza kwalifikujemy jako prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Większe wyzwanie to oczywiście taryfa SKM, która jest własnością – przypomnimy – PKP.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.