Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl Kacper Płażyński formułował zarzuty pod adresem większości w Radzie Miasta Gdańska, zarzucając jej uchwalanie niewłaściwych planów zagospodarowania przestrzennego, co – jak powiedział – leży w gestii radnych.

Podstawę prawną trybu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80 poz. 717). Jak mówi artykuł 20 ustawy, “plan miejscowy uchwala rada gminy”, zatem Kacper Płażyński mówi prawdę.

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska


To oni [radni miejscy] uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.