Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

rozmowie z portalem trojmiasto.pl prof. Andrzej Ceynowa powiedział, że koszty stałe stanowią ponad 80% budżetu miasta.

Wydatki budżetowe można podzielić na bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe to inwestycje – mają na celu powiększenie majątku miasta w przyszłości. Wydatki bieżące, zwane też konsumpcyjnymi, związane są z wykonywaniem przez miasto jego funkcji publicznych. Mówiąc o “kosztach stałych”, czyli “różnego rodzaju wydatkach”, Andrzej Ceynowa ma zapewne na myśli wydatki bieżące Gdańska.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2018:

  • wydatki miasta zaplanowano na poziomie 3,3550 mld złotych
  • wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2,5921 mld złotych
  • wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 762,9 mln złotych.

Łatwo zatem policzyć, że wydatki bieżące będą stanowić około 77% budżetu (wszystkich wydatków) – wypowiedź Andrzeja Ceynowy o “ponad 80%” jest fałszywa.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Ponad 80 proc. tej kwoty [budżetu miasta] pochłaniają koszty stałe, czyli różnego rodzaju wydatki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.