Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

rozmowie z Gazetą Wyborczą Dorota Maksymowicz-Czapkowska wspomniała o podjętej przez siebie w 2015 roku inicjatywie – marszu przeciw przyjmowaniu imigrantów.

Prawdopodobnie chodzi tu o marsz z 12 września 2015 roku, o którym różne źródła podają, że jego organizatorką i pomysłodawczynią była właśnie Dorota Maksymowicz-Czapkowska.

Oszacowanie liczby uczestników demonstracji ulicznej jest z natury rzeczy zadaniem trudnym. Kolejni uczestnicy często płynnie dołączają i odłączają się od demonstracji w jej trakcie.

12 września w Gdańsku odbyły się dwie demonstracje. O godzinie 10 odbyła się manifestacja pod hasłem „Uchodźcy mile widziani” organizowana przez Amnesty International Trójmiasto, która przyciągnęła około 100 uczestników. O godzinie 11 rozpoczęła się natomiast manifestacja przeciwko przyjmowaniu imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu organizowana przez lokalny oddział Kongresu Nowej Prawicy, z udziałem kibiców Lechii Gdańsk. W marszu wzięło udział około 3000 osób.

Marsz wzbudził znaczne kontrowersje po tym, jak jego uczestnicy zaczęli wznosić rasistowskie okrzyki.

Liczb podanych przez Dorotę Maksymowicz-Czapkowską nie sposób precyzyjnie zweryfikować i trzeba opierać się na szacunkach. Korespondują one jednak z dostępnymi publicznie szacunkami, zatem wypowiedź kandydatki uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Dorota Maksymowicz-Czapkowska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


W 2015 r. organizowałam w Gdańsku marsz przeciwko przyjmowaniu imigrantów i przyszło ok. 3 tys. osób. Na kontrmanifestację przyszło ok. 100 osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.