Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

wywiadzie udzielonym 29 sierpnia 2018 Beacie Gwoździewicz, Jacek Hołubowski skrytykował sposób funkcjonowania składowiska śmieci w Szadółkach.

Do wypowiedzi Jacka Hołubowskiego w oficjalnym trybie odniósł się prezes Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach Michał Dzioba. Zgodnie z jego komunikatem prasowym, ZU szacuje, że odzyskiwane jest nawet 80-85% biogazu zawierającego metan.

Zaznaczył też, że gaz powstający w Zakładzie nie przedostaje się i nie mógłby przedostawać się do gleby.

W świetle dostępnych informacji wypowiedź Jacka Hołubowskiego trzeba uznać za nieprawdziwą.

Share The Facts
Jacek Hołubowski
Kandydat na prezydenta Gdańska


Ze składowiska w Szadółkach odzyskiwane jest 20% gazu, zaś reszta trafia w eter lub dostaje się do gleby i w tej glebie się dalej przemieszcza, wywołując bliżej nieokreślone zagrożenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.