Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą, Paweł Adamowicz wspomniał o otwartym właśnie przez siebie setnym gdańskim boisku przyszkolnym.

24 września 2018 oficjalny portal miejski opublikował relację z otwarcia setnego boiska przyszkolnego w Gdańsku. Informację tę potwierdza aktualizacja komunikatu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która prowadziła wartą 1,5 mln złotych inwestycję. Wypowiedź Pawła Adamowicza należy uznać za prawdziwą.

Wykaz wszystkich przyszkolnych boisk funkcjonujących w Gdańsk można znaleźć na miejskim portalu informacyjnym. Na określonych zasadach są one dostępne również dla lokalnych społeczności.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Dzisiaj [24 września 2018] oddałem do użytku setne boisko przyszkolne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.