Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

wywiadzie dla portalu Interia.pl Jarosław Wałęsa przypomniał, że w 2017 roku Paweł Adamowicz obiecywał poparcie dla kandydata PO i Nowoczesnej. Zaznaczył, że to on jest takim kandydatem. Podkreślił też, że uzyskał poparcie PSL, ruchów miejskich, czy radnych dzielnicowych.

W listopadzie 2017 roku Paweł Adamowicz udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej (fragmenty dostępne również na stronie internetowej Gdańska), w którym ogłosił gotowość do ubiegania się o stanowisko prezydenta miasta po raz szósty. Zaznaczył przy tym, że kandydat „to powinna być osoba uzgodniona pomiędzy Nowoczesną, Platformą Obywatelską i innymi środowiskami”.

„Nie wystartuję samodzielnie dlatego, że od dwóch lat nawołuję do stworzenia wspólnych list i wyłonienia wspólnych kandydatów na prezydenta miasta” – powiedział Paweł Adamowicz w tym samym wywiadzie. „Nie można dziś stawiać ambicji indywidualnych na pierwszym planie, tylko trzeba grać zespołowo.”

W czerwcu 2018 Jarosław Wałęsa został ogłoszony oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesnej) na prezydenta Gdańska. We wrześniu Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie poparł Wałęsę w imieniu PSL. Do ekipy kandydata KO przyłączył się też m.in. ruch miejski FRAG, a na listach KO do Rady Miasta znaleźli się obecni radni dzielnicowi, m.in. Krystian Kłos.

Wypowiedź Jarosława Wałęsy należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Przecież jeszcze w listopadzie 2017 r., w wywiadach i na spotkaniach, obiecywał że poprze w Gdańsku kandydata zjednoczonej opozycji. W tej chwili ja jestem przedstawicielem PO i Nowoczesnej. Uzyskałem poparcie PSL, ruchów miejskich i wielu radnych dzielnicowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.