Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

17.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W czerwcowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej Paweł Adamowicz powiedział, że jego pro-społeczna prezydentura spowodowała wzrost dochodów miasta poprzez przyciągnięcie nowych płatników PIT.

Dane dotyczące liczby podatników PIT rozliczających się w Gdańsku uzyskaliśmy zwracając się do Urzędu Miasta w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi na nasze pytanie Izba Administracji Skarbowej zaznaczyła, że dysponuje takimi danymi tylko od 2004 roku. Wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy zatem za nieweryfikowalną.

W 2004 roku w Gdańsku było 206 991 podatników PIT. W 2017 roku liczba ta wzrosła do 280 745 osób. Żeby wypowiedź urzędującego prezydenta była prawdziwa, w latach 1998-2004 liczba podatników rozliczających PIT w Gdańsku musiałaby wzrosnąć o 56 246 osób.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


W trakcie 20 lat pozyskaliśmy ponad 130 tys. nowych podatników PIT.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.