Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komentując kondycję Gdańskich Autobusów i Tramwajów, Kacper Płażyński wspomniał, że w Gdańsku brakuje około 80 kierowców autobusów.

Zwróciliśmy się do GAiT z prośbą o udostępnienie informacji na temat liczby wakatów na stanowisko kierowcy autobusu. Według informacji podanej przez przewoźnika, zgodnie ze stanem na dzień 8 października 2018 było to 79,5 etatu. Około 80 nowych kierowców byłoby w stanie zapełnić obecne wakaty, zatem Kacpra Płażyńskiego należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska


W Gdańsku brakuje około 80 kierowców w autobusach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.