Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

17.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas debaty zorganizowanej przez trójmiejską redakcję Gazety Wyborczej, Elżbieta Jachlewska powiedziała, że niemal 40% szkół w Gdańsku to szkoły niepubliczne, tym samym krytykując niską jej zdaniem dostępność edukacji.

O liczbę szkół publicznych i niepublicznych w Gdańsku zapytaliśmy Urząd Miasta w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi uzyskaliśmy szczegółowy wykaz samorządowych i niesamorządowych szkół funkcjonujących w Gdańsku.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, w Gdańsku jest 131 samorządowych szkół publicznych, 7 niesamorządowych szkół publicznych i 69 niesamorządowych szkół niepublicznych. Jak wskazano w odpowiedzi na nasze pytania, oznacza to, że 33,33% gdańskich szkół to placówki niepubliczne.

Użyte przez Elżbietę Jachlewską sformułowanie “prawie 40%” jest nieostre i wskazuje na użycie zaokrąglenia. Taki dobór słów sugeruje jednak zaokrąglenie w górę; bardziej uzasadnione wydawałoby się użycie sformułowania “ponad 30%”. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą. Choć przywołana proporcja jest dość bliska prawdziwej, użyte zaokrąglenie może być zwodnicze.

Jednocześnie należy podkreślić, że Elżbieta Jachlewska nie sprecyzowała, o jaki poziom szkół chodzi. Urząd Miasta posiada informacje wyłącznie o szkołach dla młodzieży. W odpowiedzi na nasz pytanie uwzględniono więc szkoły podstawowe, gimnazja, branżowe szkoły I stopnia, technika, licea ogólnokształcące, szkoły policealne i szkoły przysposabiające do pracy. Przyjęliśmy, że w kontekście samorządowym chodziło właśnie o szkoły dla młodzieży. Jednocześnie wysłaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o udostępnienie liczby publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Gdańsku i po uzyskaniu odpowiedzi zaktualizujemy powyższą analizę.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Prawie 40% szkół w Gdańsku to placówki niepubliczne.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.