Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty w TVP3 Dorota Maksymowicz-Czapkowska wskazała zagrożenia dla zdrowia mieszkańców jako jeden z najbardziej palących problemów miasta. Jako przykład takiego zagrożenia wskazała planowaną budowę nowej spalarni odpadów w Szadółkach.

7 maja 2018 władze miasta podpisały umowę na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w gdańskich Szadółkach. W internecie opublikowano relację wideofotorelację z podpisania umowy. Jak informuje oficjalny portal informacyjny Miasta Gdańska, nowoczesna spalarnia będzie nosiła nazwę “Port Czystej Energii”, planowo zacznie pracę w 2021 roku, a partnerami projektu będzie 35 gmin.

Za realizację inwestycji odpowiedzialne będą włoskie koncerny Astaldi i Termomeccanica Ecologia, a operatorem spalarni zostanie francuska firma TIRU. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do miejskiej sieci elektrycznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w klipie informacyjnym opublikowanym przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Choć nie można powiedzieć, że wpływ budowy nowej spalarni śmieci w Gdańsku na środowisko i zdrowie mieszkańców musi być jednoznacznie negatywny, analizowana przez nas wypowiedź dotyczy wyłącznie podjęcia przez miasto wspomnianej inwestycji. Uznajemy ją zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Dorota Maksymowicz-Czapkowska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Będzie na Szadółkach budowana spalarnia odpadów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.