Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Kraków – druga tura

02.11.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W poście na portalu Facebook Małgorzata Wassermann poruszyła temat pokrycia Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa podanych jest 13 miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, które zostały w całości unieważnione wyrokiem sądu administracyjnego.

W zestawieniu tym znajduje się plan Piastowska, który został unieważniony w całości wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Plan Małe Błonia uchwalony 10 lipca 2013 r. jest planem obowiązującym. Jednak plan Dolina Rudawy – Małe Błonia został w całości unieważniony wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto zaznaczyć, że tereny, których te plany dotyczą są w znacznej mierze ze sobą zbieżne. Plan Małe Błonia uchwalony został po unieważnieniu planu Dolina Rudawy – Małe Błonia.

Nie ma jednego planu o nazwie Młynówka Królewska. Istnieją natomiast plany:

  • Młynówka Królewska – Filtrowa
  • Młynówka Królewska – Grottgera
  • Młynówka Królewska – Grottgera II
  • Młynówka Królewska – Zarzecze
  • Młynówka Królewska – Zygmunta Starego

Wszystkie powyższe plany są planami obowiązującymi. Jednak plan Młynówka Królewska – Grottgera w pierwotnej swojej wersji (uchwała z dnia 24 października 2012 r.) został w całości unieważniony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. Warto zaznaczyć również, że plan Młynówka Królewska – Grottgera był pierwszym planem uchwalonym dla terenów Młynówki Królewskiej.

Małgorzata Wassermann nie podała precyzyjnie nazw planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak na terenach przez nią przywołanych plany faktycznie zostały w całości unieważnione.  Biorąc pod uwagę powyższe dane, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Przykłady planów miejscowych unieważnionych w całości to m.in. Małe Błonia, Piastowska, czy Młynówka Królewska.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.