Wybory 2018: Kraków – druga tura

02.11.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann poruszyła temat ścieżek rowerowych w Krakowie.

Dane przytoczone przez Małgorzatę Wassermann zgadzają się z liczbami przytaczanymi w prasie. Nie znaleźliśmy jednak potwierdzenia ich w dokumentach urzędowych. W związku z tym w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta Krakowa.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.