Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

18.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Daria Gosek-Popiołek kandydująca w tych wyborach z poparciem Partii Razem w poście opublikowanym na portalu Facebook poruszyła temat pomnika Armii Krajowej.

Pomnik Armii Krajowej miał zostać zbudowany na Bulwarze Czerwińskim. Miasto planowano przeznaczyć na ten cel ponad 1,4 mln złotych brutto.

przetargu udział wzięły następujące firmy:

  1. Firma Kamieniarska Road Memory z oferta 1 988 999,99 złotych brutto.
  2. Budimex S.A. z oferta 3 056 550,00 złotych brutto.

W lipcu podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu.

Na podstawie powyższych danych wypowiedz uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Firma Budimex zaproponowała w przetargu, że wykona pomnik Armii Krajowej pod Wawelem za 3 mln złotych. To ponad dwa razy więcej niż planowało wydać miasto.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.