Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

18.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Majchrowski, obecny prezydent Krakowa, w poście opublikowanym na portalu Facebook odniósł się do kwot przeznaczanych na inwestycje w Krakowie.

Wydatki budżetu miasta Krakowa kształtowały się następująco w danych latach:

2014

 • 402,7 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 242,2 mln zł na inwestycje programowe
 • 16,5 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2015

 • 312,8 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 339,3 mln zł na inwestycje programowe
 • 8,1 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2016

 • 266,8 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 422,2 mln zł na inwestycje programowe
 • 14,6 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2017

 • 168,7 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 427,3 mln zł na inwestycje programowe
 • 12,1 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2018

 • 325 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 719,8 mln zł na inwestycje programowe
 • 13,7 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

Łącznie wszystkie wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017 wyniosły 2,63 mld zł, natomiast między 2015 a 2018 rokiem są to 3,03 mld zł.

Biorąc uwagę powyższe dane oraz to, że wypowiedź jest z 4 września 2018 r. i w związku z tym dotyczy wydatków inwestycyjnych od 4 września 2014 r. wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Sam tylko Kraków na inwestycje przez cztery ostatnie lata wydał prawie 3 mld zł!

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.