Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

18.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Urzędujący prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w poście na portalu Facebook poruszył temat nakładów na tabor komunikacji miejskiej w Krakowie.

We wrześniu 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie otrzymało 86 nowych autobusów marki Mercedes-Benz.

56 z nich zostało zakupionych w ramach przetargu za 65,4 mln zł netto (80,5 mln zł brutto). Kolejne 30 maszyn dostarczone zostało w formie leasingu na kwotę 41,4 mln zł netto (50,9 mln zł brutto). Łącznie daje to dostawę autobusów na kwotę 106,8 mln zł netto (131,3 mln zł brutto).

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Właśnie do Krakowa dotarły nowe mercedesy za blisko 100 mln zł.

 

 

 

oEmbed Link


W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.