Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

18.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Małgorzata Wassermann, kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, w poście opublikowanym na portalu Facebook zwróciła uwagę na to, że Kraków nie korzysta z jednego z państwowych programów rozwoju infrastruktury. Do jej słów odniósł się prezydent Majchrowski twierdząc, iż program skierowany jest jedynie do mniejszych miast i terenów wiejskich.

Celem Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest

wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej

Miasto Kraków w latach 2016-2018 nie otrzymało żadnych środków w ramach programu.

Nie jest również prawdą to, że program skierowany jest jedynie do mniejszych miast i terenów wiejskich. Przytoczony przez Jacka Majchrowskiego komunikat, na co też zwróciła uwagę Małgorzata Wassermann, odnosił się do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Jednak zaznaczyć trzeba, iż w przypadku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyszczególnionych jest sześć kryteriów, które powiaty i gminy muszą spełniać aby móc korzystać z dofinansowania. Te kryteria to:

  • kryterium techniczne
  • kryterium sieciowe
  • kryterium dostępności komunikacyjniej
  • kryterium dochodowe
  • kryterium kontynuacji ciągu
  • kryterium brd (wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości)

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Kraków nie korzysta z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.