Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

18.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W trakcie konferencji prasowej kandydatka na urząd prezydenta Krakowa Jolanta Gajęcka odniosła się do wydatków na edukację w Krakowie.

budżecie miasta Krakowa na rok 2018 przewidziano 1 214 224 446 zł na wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Stanowi to 21,8% wydatków miasta, które wynoszą 5 581 357 284 zł, oraz 25,7% jego wydatków bieżących.

Mając na uwadze powyższe dane wypowiedz uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jolanta Gajęcka
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Obecnie wydatki na oświatę to 30% wydatków budżetu miasta Krakowa

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.