Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #2

28.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Łukasz Gibała w trakcie spotkania zorganizowanego przez Klub Jagielloński  w ramach cyklu Kraków Decyduje poruszył temat komunikacji miejskiej w Krakowie.

W latach 2014-2018 nie został rozpisany i sfinalizowany żaden przetarg na budowę linii tramwajowej.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż trwają prace nad nowymi liniami tramwajowymi w Krakowie. Pod koniec 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg na budowę Trasy Łagiewnickiej, w ramach której powstanie nowa linia tramwajowa. Ponadto, w 2017 r. podpisano umowę na realizację nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka – Narodowa Górka.

W latach 2014-2018 postępował także rozwój taboru tramwajowego w Krakowie. Jako przykład podać można zakup 36 nowych składów, które dotarły do Krakowa w 2015 r.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Jak popatrzymy na ostanie 4 lata to nie wybudowano ani jednej nowej linii tramwajowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.