Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #2

28.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tweecie opublikowanym na profilu prezydenta Jacka Majchrowskiego poruszony został temat miejsca, jakie Kraków zajął w ostatnim raporcie dotyczącym jakości życia w polskich miastach. Ranking tworzony jest przez tygodnik Polityka oraz Akademię Górniczo Hutniczą.

W ostatnim rankingu Kraków uzyskał średnią na poziome 95,88, co przełożyło się na trzecie miejsce w zestawieniu.  Pierwsze miejsce zajął Sopot, drugie Warszawa.

Jakość życia w miastach określana jest na podstawie dziesięciu obszarów: edukacja, praca, mieszkania, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd oraz transport i łączność.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

W rankingu jakości życia Kraków zajął trzecie miejsce.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.