Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #2

28.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W rozmowie z Gazetą Krakowską Jacek Majchrowski odniósł się do problemów z korkami w Krakowie. Mówiąc o złożoności problemu prezydent poruszył temat zarejestrowanych w Krakowie samochodów.

W 2002 roku, kiedy Jacek Majchrowski rozpoczął swoją pierwszą kadencję jako Prezydent Krakowa,  w mieście było zarejestrowanych 259 samochodów osobowych, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Według najnowszych danych,   z 2017 r., w Krakowie zarejestrowanych było 611 samochodów w przeliczeniu na 1000 krakowian. W świetle tych danych możemy obliczyć, iż liczba samochodów zarejestrowanych na tysiąc mieszkańców wzrosła o 135,9%.

Musimy jednak dodatkowo uwzględnić ciągle zmieniającą się liczbę mieszkańców Krakowa, która na przestrzeni tych lat także wzrosła. W 2002 r. wyniosła ona 746 745 osób, z kolei w 2017 r. – 767 300. Według obliczeń całkowita liczba samochodów zarejestrowanych w Krakowie w 2002 r. wyniosła 193 407 samochodów. W 2017 r. na ulicach Krakowa mogliśmy już zobaczyć 468 820 pojazdów osobowych. To oznacza, że całkowita liczba samochodów zarejestrowanych w Krakowie na przestrzeni lat 2002 – 2017 wzrosła o 142,4%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Odkąd zaczynałem pracę na stanowisku prezydenta miasta, liczba samochodów zarejestrowanych w Krakowie wzrosła o ponad 100 procent.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.