Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #3

08.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Majchrowski w trakcie spotkania zorganizowanego przez Klub Jagielloński  w ramach cyklu Kraków Decyduje poruszył temat krakowskich uzdrowisk.

Na terenie miasta Krakowa znajdują się dwa uzdrowiska – Mateczny oraz Swoszowice.

Kraków jest także członkiem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Chciałem przypomnieć, że mamy uzdrowisko Swoszowice i uzdrowisko Mateczny. Więc należymy do związku miast uzdrowisk.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.