Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #3

08.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W trakcie transmitowanego na żywo wystąpienia z serii #PoznajGosie Małgorzata Wassermann odniosła się do tematu budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

Według danych dostępnych na stronie internetowej Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim źródła finansowania inwestycji kształtują się następująco (stan na marzec 2017 r.):

  1. Środki zewnętrzne: 1 061 750 tys. zł
  2. Środki własne: 168 310 tys. zł

Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu to 1 230 060 tys. zł.

Wartość nieruchomości, które są własnością Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego wynosi 383 747 tys. zł. Majątek ten stanowi zabezpieczenie środków własnych.

Prawdą jest iż, początkowo szpital miał wyłożyć ok. 400 mln zł na inwestycję. Jednak w 2015 r. samorząd województwa małopolskiego zadeklarował przekazanie 60 mln euro. Uwzględniając tę sumę środki zewnętrzne rosną do ponad 1 mld zł, a własne maleją do niecałych 170 mln zł.

Podczas konferencji prasowej z 18 września 2018 r. p. o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego potwierdził te dane, stwierdził również, iż szpitalowi brakuje ok. 150 mln zł na dokończenie inwestycji.

Biorąc pod uwagę, iż środki własne, które Szpital Uniwersytecki musi wygospodarować na budowę nowej siedziby wynoszą 168 mln zł  wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Uniwersytecki Szpital musi uzyskać kwotę prawie 400 mln, bo tak zobowiązał się, że włoży takie pieniądze w budowę nowej siedziby szpitala.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.