Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów Konrad Berkowicz poruszył temat kosztów obsługi zadłużenia Krakowa.

budżecie Krakowa na rok 2018 przewidziano 99,73 mln zł na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Jest to całkowita kwota przeznaczona na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza


Sama obsługa długu miasta w Krakowie to jest kwota wielkości rzędu  100 mln zł rocznie, same odsetki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.