Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas audycji Polityczny ring młodych w Radiu Kraków Jolanta Gajęcka poruszyła temat deficytu budżetowego Krakowa. Z kontekstu wypowiedzi wywnioskować można, iż Jolancie Gajęckiej chodzi o planowany deficyt na rok 2018.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zaplanowano na 376,45 mln zł.

Sprawdziliśmy również planowany deficyt na rok 2017 i wynosił on 147,8 mln zł. Ostatecznie deficyt w roku 2017 wyniósł 54,366 mln zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jolanta Gajęcka
Kukiz’15


Nie wiem jaki będzie teraz deficyt, ale w tamtym roku brakowało 100 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.