Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Podczas przedwyborczej debaty Łukasz Gibała poruszył temat stanu torów tramwajowych w Krakowie i Warszawie.

Nie odnaleźliśmy danych dotyczących szlifowania torów w Krakowie i Warszawie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W związku z tym w  trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się o te informacje dotyczące do Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Warszawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.