Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Małgorzata Wassermann w poście na portalu Facebook poruszyła temat monitoringu w krakowskich szkołach i przedszkolach.

Urząd Miasta podaje, iż w krakowskich placówkach oświatowych jest 4 158 kamer (stan na lipiec 2018 r.). System nadzoru wizyjnego prowadzony jest w 242 placówkach oświatowych. Łącznie, stanowi to więc większą liczbę, niż twierdzi w swej wypowiedzi Małgorzata Wassermann. Nie dotarliśmy jednak do szczegółowych informacji ukazujących monitoring placówek pod względem poziomu edukacji (przedszkole – szkoła podstawa – liceum – technikum).

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Urzędu miasta Krakowa o szczegółowe informacje dotyczące placówek oświatowych objętych monitoringiem.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.