Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W jednym z wpisów na portalu Facebook Jacek Machowski odniósł się do ilości zlikwidowanych pieców na paliwa stałe w Krakowie.

W  2015 r. opublikowano wyniki inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe na terenie Miasta Krakowa. Według danych w dokumencie łączna liczba źródeł na paliwa stałe w mieście wynosi: 23854. Według danych Urzędu Miasta Krakowa w 2016 r. zlikwidowano 1804 palenisk na paliwa stałe oraz 2240 kotłownie na paliwa stałe.

Paleniska są wymieniane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa przyjętego 5 listopada 2014 r.

Niestety nie udało nam się dotrzeć do pozostałych danych niezbędnych do oceny wypowiedzi. Zwróciliśmy się o nie do Urzędu Miasta Krakowa  w  trybie dostępu do informacji publicznej.

W odpowiedzi otrzymanej od Urzędu Miasta Krakowa znajdują się dane wskazujące na to, iż szacunkowo do likwidacji pozostaje 4 tys. pieców. Ponadto urząd podaje ilość pieców i kotłowni zlikwidowanych:

W latach 1995 – 2017 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zlikwidowano 36 919 pieców oraz kotłowni.

W związku z tym, iż Jacek Majchrowski mówił o „ostatnich latach”, co można interpretować szeroko, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.