Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów jedno z pytań dotyczyło turystyki w Krakowie.

Według raportu Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku turyści podczas pobytu wydali 5 mld 480 mln zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków


Turyści zostawiają w Krakowie rocznie 5,5 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.