Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #1

12.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Waldemara Budy została zaczerpnięta z transmisji na żywo, umieszczonej na jego oficjalnym profilu 24 sierpnia 2018 r.

Pierwszy przetarg budowy drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź-Lublinek do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (tzw. Obwodnica Łodzi i Zgierza) ogłoszono 2 października 2015 r., jednak został on unieważniony.

Drugi przetarg ogłoszono 30 czerwca 2017 r., a przyjmowanie ofert rozpoczęło się 27 listopada. 1 sierpnia 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła wybór wykonawców projektu. Wybór ten jednak nie jest jeszcze prawomocny, a umowy nie zostały podpisane. Wykonawcy zadeklarowali wykonanie projektu w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy.

“Łódzki” odcinek autostrady A1 jest oddany do użytku. Budowa autostrady od Strykowa do Tuszyna (od węzła Łódź Północ do węzła Łódź Południe) zakończyła się 1 lipca 2016 r.

Autostrada obecnie jest rozbudowywana, a jej poszczególne odcinki są albo w fazie budowy, albo w fazie przetargu.

W fazie budowy są następujące odcinki:

Na terenie województwa łódzkiego:

  • Węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – umowa dotycząca tego odcinka podpisana została 30 lipca 2018 r.,
  • Węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – Węzeł Piotrków Trybunalski Południe – umowa dotycząca tego odcinka podpisana została 30 lipca 2018 r.

Na terenie województwa śląskiego:

  • Koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn,
  • Węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia,
  • Węzeł Blachownia – węzeł Zawodzie,
  • Węzeł Zawodzie – węzeł Woźniki,
  • Węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice.

Dodatkowo w fazie przetargu są trzy odcinki (wszystkie na terenie województwa łódzkiego):

  • Węzeł Piotrków Trybunalski Południe – Węzeł Kamieńsk,
  • Węzeł Kamieńsk – Węzeł Radomsko,
  • Węzeł Radomsko – granica województwa śląskiego.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Jeśli przyjrzymy się budowie S14 – dzisiaj jest rozstrzygana procedura przetargowa, za chwilę zacznie się budowa. Jeśli mówimy o A1 – odcinek na wysokości Łodzi jest, jak wiadomo, dodany. Kolejne są kontraktowane, niebawem rusza ich budowa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.