Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #1

12.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Rafała Górskiego została opublikowana przez niego 28 sierpnia 2018 r. na oficjalnym profilu na Facebooku.

W wyborach samorządowych w 2010 r. Komitet Wyborczy Wyborców “My Poznaniacy” zdobył 9,32% głosów. Żaden z wystawionych przez komitet kandydatów do Rady Miasta Poznania nie zdobył mandatu.

Z kolei w wyborach samorządowych w 2014 r., Komitet Kraków Przeciw Igrzyskom zdobył 6,73% głosów, jednak żaden z kandydatów do Rady Miasta Krakowa, wystawionych przez ten komitet, nie zdobył mandatu.

Według art. 416 obowiązującego wówczas Kodeksu Wyborczego, w miastach na prawach powiatu w podziale mandatów uczestniczą kandydaci tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy/okręgu wyborczego oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. Próg 5% nie oznacza zdobycia mandatu przez kandydata takiego komitetu, ponieważ podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź jest nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


W 2010 r. w Poznaniu komitet ruchów miejskich „My, Poznaniacy” zdobył 10% głosów, a mimo to nie miał żadnego radnego. W 2014 r. w Krakowie próg ten [wyborczy – przyp. red.] przekroczył komitet Kraków Przeciw Igrzyskom. On również nie zdobył ani jednego mandatu radnego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.