Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #1

12.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Urszuli Niziołek-Janiak została opublikowana na jej profilu na Facebooku 25 sierpnia 2018 r.

W Łodzi realizowany jest program antysmogowy polegający na dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Łodzi na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. podłączenie do sieci gazowej, zakup kotła elektrycznego itd.). O dotację mogą się ubiegać wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, osoby prywatne i przedsiębiorcy.

Zakres dotacji wynosi od 1800 do 50 tysięcy złotych, w zależności od tego na jakie źródło ogrzewania dotacja ma być przeznaczona.

W roku 2017, czyli pierwszym roku funkcjonowania programu, zlikwidowano 690 palenisk. W roku 2018 do Urzędu Miasta wpłynęło ok. 2 tysiące wniosków o wymianę pieca. Wnioski są weryfikowane przez Urząd, a samo ich złożenie nie oznacza rzeczywiste otrzymanie dotacji i likwidację starego paleniska, na co wskazuje wypowiedź. Termin potwierdzenia przez wnioskodawców możliwości wymiany pieca minął 15 maja 2018 r.

Ponadto program antysmogowy skierowany jest w szczególności m.in. do wspólnot mieszkaniowych, a nie tylko osób indywidualnych.

Wypowiedź uznajemy za fałsz, ponieważ liczba 2 tysiące dotyczy liczby wniosków o wymianę źródła ogrzewania w ramach programu antysmogowego, a nie liczbę rzeczywiście wymienionych pieców. Ponadto, nie znaleźliśmy w żadnym oficjalnym źródle informacji o blokowaniu przez Urząd Miasta wymiany źródeł ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka Tak! Dla Łodzi na prezydenta Łodzi


Nasze miasto nawet nie wie ile jest pieców do wymiany a pręży pierś do orderów, bo „robi coś”. Tak, „coś”, macha nam przed oczami 2 tys. zlikwidowanych pieców, a jednocześnie blokuje wymianę źródeł ciepła w budynkach wspólnot mieszkaniowych, bo nie chce się do tego dokładać jako właściciel mieszkań.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.