Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #1

12.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom opublikowała wypowiedź na swoim profilu na Facebooku 6 września 2018 r.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom nie jest jedyną kandydatką na prezydenta Łodzi, która przedstawiła swój program wyborczy.

Swoje programy przedstawili również inni kandydaci:

  • Urszula Niziołek-Janiak i Koalicja TAK! przedstawili deklarację programową oraz programy dla przedsiębiorczości i transportowy,
  • Rafał Górski wraz z ruchem obywatelskim Kukiz ‘15 i ruchem Łódź jest Nasza przedstawili “Mocny Program dla Łodzi”,
  • Krzysztof Lipczyk i Partia Wolność przedstawili w maju program “#Murem za Łodzią”.

Waldemar Buda nie przedstawił jednego programu wyborczego, skupiając się na poszczególnych tematach, np. Plan Parkingów, Karta Łodzianina, bezpłatna komunikacja miejska, standardy prac inwestycyjnych.

Piotr Misztal nie przedstawił do tej pory programu wyborczego.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka niezależna na prezydenta Łodzi


Jestem 7 kandydatem, ale jedynym, który przedstawił kompletny program działania prezydenta miasta na 5 najbliższych lat 🙂

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.