Hanna Zdanowska o SORach w Łodzi

12.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi znajdują się w sumie trzy szpitalne oddziały ratunkowe, dwa w szpitalach ogólnych:

  • SOR w szpitalu im. Jonschera przy ul. Milionowej
  • SOR w szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej;

oraz jeden jeden znajdujący się w szpitalu dziecięcym, tj. w ośrodku pediatrycznym im. Marii Konopnickiej przy ul. Spornej.

Ponieważ z kontekstu wypowiedzi wynika, że Hanna Zdanowska odnosi się do ogólnych SORów, a nie tylko tych dziecięcych (wypowiedź pochodzi z dnia otwarcia wyremontowanego SOR w szpitalu im. Jonschera), wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka Komitetu Wyborców Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi

 

[o SORach] Jak państwo wiecie, mamy na ten moment tylko dwa takie oddziały w całej Łodzi.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.