Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

24.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Krzysztof Lipczyk o stacji przeładunkowej odpadów pisał na swoim Facebooku 17 sierpnia 2018 r.

Wypowiedź dotyczy pozwolenia na budowę budynku hali przeładunkowej odpadów komunalnych wydanego przez Prezydent Miasta Łodzi dnia 12 czerwca 2017 roku. Budynek ma stanąć przy ulicy Smutnej.

Wydanie pozwolenia wywołało protesty mieszkańców Bałut, którzy w liście protestacyjnym zarzucili Prezydent Zdanowskiej (oprócz kwestii ochrony środowiska) m.in.. brak wcześniejszych informacji o planach budowy takiej hali, wydanie pozwolenia mimo braku odpowiedniej infrastruktury drogowej (ulica Smutna i okolice to osiedlowe ulice, nieprzystosowane dla pojazdów ciężarowych).

16 sierpnia Tomasz Trela, wiceprezydent miasta Łodzi, w odpowiedzi na interpelację Radnego Tomasza Kacprzaka wyjaśnił, że pozwolenie na budowę zostało wydane w normalnym trybie, z uwzględnieniem kwestii drogowych i środowiskowych.

Podkreślił również, że w oparciu o zapisy ustawy o odpadach na gromadzenie i sortowanie odpadów wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Ponadto, zgodnie z ustawą, nie można zbierać zmieszanych odpadów komunalnych poza miejscem ich wytwarzania, chyba, że posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka, która uzyskała pozwolenie na budowę hali, nie posiada takiego statusu, ani nie złożyła wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Wobec tego obecnie nie może prowadzić tego typu działalności.

Sam Tomasz Trela w swoich wypowiedziach dla mediów ogłosił, że Urząd Miasta nie wyda zgody na sortowanie śmieci w budowanej hali.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ Urząd Miasta wydał zgodę na budowę hali przeładunkowej odpadów komunalnych, jednocześnie wiceprezydent Trela ogłosił, że miasto nie wyda zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej hali.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat Wolności i KNP na prezydenta Łodzi


(…) przecież nie będzie żadnej stacji przeładunkowej odpadów. Takie zapewnienia składała gwiazda łódzkiego magistratu – Pan Wiceprezydent Tomasz Trela. Teraz widzimy jak rusza budowa hali tej stacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.