Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

24.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Piotra Misztala padła w rozmowie w „ŁWD – Podsumowanie” TVP3 Łódź 14 września 2018 r.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040, w roku 2018 miasto ma wydać na obsługę długu, w tym odsetki 112 milionów złotych.

Z kolei kwota długu miasta ma wynieść w 2018 roku 2 835 812 382 złote. Zgodnie natomiast ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (załącznik xls, tabela 59), dług Łodzi wyniósł 2 685 260 159,34 zł. Wypowiedź Piotra Misztala uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Piotr Misztal
Kandydat „Bezpartyjni – Piotr Misztal” na prezydenta Łodzi


Mamy zadłużenie 2 miliardy 524 miliony i 150 milionów odsetek rocznie do zapłacenia (w Łodzi).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.