Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

24.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy wprowadzenia programu bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych, Urszula Niziołek-Janiak wspominała o nim na swoim Facebooku 6 września 2018 r.

30 lipca 2018 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała wzywa Prezydent Miasta Łodzi do opracowana do 31 października programu zapewniającym bezpłatne obiady uczniom podstawówek. Program miałby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

28 sierpnia 2018 roku Komisja Edukacji Rady Miejskiej przyjęła projekt jednogłośnie.

29 sierpnia 2018 roku do Rady Miasta wpłynął projekt apelu do Rady Ministrów o przekazanie miastu 50 milionów złotych na realizację programu. Autorkami projektu są wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska-Cudak i radna SLD Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Projekt apelu został przyjęty przez Radę Miejską 30 sierpnia 2018 roku. Z porządku obrad zdjęto jednak projekt z 30 lipca 2018 roku. Został on rozpatrzony ponownie na sesji Rady Miejskiej z 19 września 2018 roku i jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Wcześniej 13 września wpłynęła autopoprawka do projektu obiadów dla uczniów, według której program miałby ruszyć 31 marca 2019 roku.

Po wprowadzeniu projektu w życie, Łódź będzie pierwszym miastem z tego typu programem.

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Jednym z punktów nowelizacji (art.. 106a) jest wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Spożycie takiego posiłku ma być jednak odpłatne.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka Tak dla Łodzi na prezydenta Łodzi


[Wprowadziłam] pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.