Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

24.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom padła w programie ŁWD – Podsumowanie TVP3 Łódź 11 września 2018 r.

Według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w 2017 roku oddano do użytkowania 2520 mieszkań.

Z kolei według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, w 2017 roku przybyły w tym mieście 8844 nowe mieszkania.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


W 2017 r. wybudowano w całej Łodzi niewiele ponad 2800 mieszkań łącznie, podczas kiedy w takim Wrocławiu mieszkań powstało 9000.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.