Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

30.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA, która miała miejsce w 2005 roku.

11 sierpnia 2005 roku Minister Skarbu Państwa podpisał umowę na sprzedaż 85% akcji Zespołu Elektrociepłowni o wartości 900 mln złotych, a nabywcą tych akcji była Dalkia Polska SA.

Ministrem Skarbu Państwa był w tym czasie Jacek Socha, a premierem Marek Belka.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź Jest Nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Ja tylko przypomnę, kto sprywatyzował w Łodzi elektrociepłownię. SLD w 2004-5 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.