Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #4

10.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź padła podczas wywiadu portalu Onet.pl 24 września 2018 r.

W skład Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (ZWiK) wchodzą trzy osoby: Jacek Kaczmarczyk (prezes), Marcin Sałagacki (wiceprezes) oraz Vadim Stasiak (członek Zarządu).

Według uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z 20 sierpnia 2018 roku, wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu spółki przedstawiają się następująco:

  • Prezes Zarządu zarabia 30 826,46 złotych brutto miesięcznie,
  • Wiceprezes Zarządu zarabia od 17 615,12 do 30 826,46 złotych brutto,
  • Członkowie Zarządu również zarabiają od 17 615,12 do 30 826,46 złotych brutto.

To oznacza, że miesięczne stałe pensje wszystkich trzech członków zarządu ZWiK wynoszą w sumie od 66 056,70 do 92 479,38 złotych brutto, a prezes Zarządu zarabia 30 826,46 złotych.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych. W przypadku Prezesa nie może ono przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu uzyskanego w roku poprzednim. W Przypadku Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu nie wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenia Stałego tych członków uzyskanego w roku poprzednim.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z 22 marca 2017 roku, wynagrodzenie zmienne stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Ponieważ wynagrodzenia zarządu mogą wynosić maksymalnie 92 479,38 złotych brutto, a więc nie mogą one przekraczać co miesiąc poziomu stu tysięcy złotych, co twierdzi w swej wypowiedzi Waldemar Buda, uznajemy jego wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Choćby w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Tam, pani redaktor, zarząd jest tak niewyobrażalnie rozrośnięty, że na pensje co miesiąc przeznaczane są kolosalne pieniądze. Prezes i wieloosobowy zarząd kosztują łodzian co miesiąc ponad sto tysięcy złotych! Sam prezes zarabia jakieś 25 tysięcy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.